Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Megünnepelték a magyar kultúra napját...

2009.02.06
Magyar Kultúra Napja 2oo9
 
A Magyar Nyelv Éve jegyében a kárpátaljai magyar civilszervezetek is egyre nagyobb felelősséget éreznek az anyanyelv megőrzéséért. Megyeszerte számos rendezvénnyel méltatták a Magyar Kultúra Napját a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, a Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet szervezésében.
 
Kazinczy-emléktábla koszorúzás a munkácsi várban
Munkácson a várban Kazinczy Ferenc emléktáblájának megkoszorúzásával vette kezdetét az ünnepségsorozat, amelyen többek között jelen volt Dupka György, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének elnöke, Zubánics László, az UMDSZ Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanácsának elnöke, valamint Márky Zoltán, Magyarország ungvári külképviseletének konzulja.
 
A munkácsi egyetemisták ünnepi műsora
Munkácsi Állami Egyetem közel 100 magyar tagozatos diákja ünnepi műsorral méltatta a Magyar Kultúra Napját. A rendezvényt Tyahur László rektor helyettes nyitotta meg. A díszvendégeket Kótun Jolán, a magyar tagozat vezetője üdvözölte, valamint Márky Zoltánt, Magyarország ungvári külképviseletének konzulját, köztük   Dupka Györgyöt, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének elnökét, Zubánics Lászlót, az UMDSZ Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanácsának elnökét, Márky Zoltánt, Magyarország ungvári külképviseletének konzulját, Az egybegyűltekhez szólva utóbbi kiemelte: nagy jelentősége van annak, hogy a határon túli magyarok egyre nagyobb felelősséget éreznek az anyanyelv, a hagyományok megőrzéséért. Zubánics László felhívta a figyelmet Kazinczynak a nyelvújítás folyamatában betöltött szerepére, míg Dupka György az írott magyar nyelvről és a 15 éves MÉKK eddigi kultúraszervező és értékmegóvó tevékenységéről tartott előadást. Emellett ismertette az Együtt című folyóirat és a Kárpátaljai Magyar Krónika hírlevél legújabb számát, illetve a közeljövőben megjelenő kiadványokat. A Munkácsi Állami Egyetem magyar tagozatának diákjai ünnepi műsor keretében ismertették Kazinczy naplójának részleteit, amelyben a nyelvújító beszámolt a munkácsi vár börtönében töltött napjairól, illetve szabadulásáról. Ezt követően lefolytatott kötetlen beszélgetés során Zubánics László az UMDSZ nevében biztosította a rektor helyettest, hogy további támogatást fognak nyújtani a magyar tagozat infrastruktúrájának bővítéséhez, az informatikai lehetőségeik gyarapításához, felvázolták az aktuális tennivalókat a magyar tagozat fennmaradásával kapcsolatosan is.
 
Himnusz-mondó verseny
Az Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskolában az idén is megrendezték a Himnusz-mondó versenyt. A 25 résztvevő két kategóriában – 5–8. és 9-11. osztályosok – indult. Az alsósok között Gorzó Katalin (Dayka Gábor Középiskola) végzett az első helyen Ivanova Patrícia és Kovács Péter (mindketten Ungvári Drugeth Gimnázium) előtt. A felső kategória győztese Jávorszky Szilvia volt, aki Simon Alexandrát és Sánta Erikát (mindannyian drugethesek) előzte meg. A zsűri elnöke Pomogáts Béla irodalomtörténész, az Anyanyelvi Konferencia elnöke volt.
 
 
II. Ugocsai Napok Ungváron
 „ … Jót s Jól!”
Kazinczy Ferenc
 
A magyar kultúra napi rendezvénysorozat egyik kiemelkedő ünnepi eseménye volt a II. Ugocsai Napok megnyitója a megyei székvárosban, melynek keretében sor került a MÉKK Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesülete   tagjainak és a tiszaháti plein air résztvevőinek valamint baráti körének csoportos kiállítására az ungvári Néprajzi Múzeum kiállítótermében. Ezen a reprezentatív bemutatón legjobb munkáikkal jelentek meg a Péterfalvi Képtárhoz kapcsolódó ugocsai, beregi és ungvári alkotók: Harangozó Miklós, Soltész Péter, Soltész Gabriella, Réti János, Turák Angéla, Klisza János, Klisza Krisztina, Fuchs Andrea, Nigriny Edit, Lőrincz István, Lőrincz Katalin, Picur Zoltán, Beleny Mihály, Puhligk-Beleny Magda, (Ungvár),  Homoki Gábor, Gönczy Tivadar, Váradi Éva, Kutlán Pál, Marinics Sándor, Kerecsanyin Péter (Ugocsa), Cserniga Gyula (Beregszász), Asszonyi Krisztina (Budapest), akiknek az összesítő listáján 135 képzőművészeti alkotás, (köztük 83 olajfestmény, pasztell, batik, továbbá 16 üvegfestmény, 15 grafika, 7 kerámia, 14 kisplasztika, szobor, kompozíció, dombormű) szerepelt. 
A képzőművészeti alkotásokon kívül a kiállításon bemutatásra kerültek különböző kézművesipari termékek:  Nagy Emese( gyöngyfűző), Nagy Margit (szövő),Engi Ilona(kukorica-csuhéfonó) Fórizs Márta (hímző) Nyikolajeva Irén (tányér-festő), Máté Dezső (kosárfonó) munkái, többek között ugocsai szőttesek, hímzések, fonható, szálas anyagokból készült termékek (gyékény, pokróc, stb.), kukorica-csuhéból és vesszőből készült kosarak, továbbá szőtteseket, rongypokrócok, gyöngy-ékszerek és egyéb használati tárgyak.
 
A szép számú közönséget a szervezők nevében Dupka György, a MÉKK elnöke, va­lamint Angyal Gabriella mú­zeum-igazgató köszöntötte. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével köztük  Viczián Tamás, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának vezető konzulja, Czabán Sára, a MEH Nemzetpolitikai Ügyek Főosztálya főtanácsosa, Pomogáts Béla irodalomtörténész, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága - az Anyanyelvi Konferencia elnöke, Fejérdi Zille budapesti zenepedagógus, Kőszeghy Elemér, az UMDSZ politikai alelnöke, megyei tanács elnökségének tagja,
Vaszil Marjuhnics, a megyei művelődési főosz­tály vezetőjének helyettese, Revák István, a megyei nemzetiségi osztály vezetője, Sultics Natália, az osztály főszakértője, Juhász Vaszil, a nagyszőlősi művelődési és turisztikai főosztály vezetője, Grigora Éva módszerész, Borisz Kuzyma, az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség kárpátaljai szervezetének elnöke, Borbély Ida, a Tisza­péterfalvi Képtár és a Tisza­háti Tájmúzeum igazgatója, valamint több más civil szervezet, sajtókiadvány, elektromos média, szakmai szervezet jeles képviselője.
 
A Péterfalvi Tisza Népzene és Néptánc Együttes és Kokas Erzsébet népdalénekes nyitószáma után Ivanova Patrícia, az Ungvári Drugeth Gimnázium diákja elszavalta Kölcsy Himnuszát. Borbély Ida, a Tisza­péterfalvi Képtár és a Tisza­háti Tájmúzeum igazgatója ismertette a Tiszapéterfalvi Képtár mellett működő Munkácsy Alkotótábor tagjainak jótékony tevékenységét, akiknek köszönhetően gyarapodik a képtár állománya. Jelenleg ebben a galériában 164 kiváló kárpát­aljai festő műve látható.
A csoportos kiállítás résztvevőit köszöntötte Vaszil Marjuhnics, a megyei művelődési főosz­tály vezetőjének helyettese, Viczián Tamás konzul, Pomogáts Béla irodalomtörténész, Juhász Vaszil, a nagyszőlősi művelődési és turisztikai osztály vezetője, Borisz Kuzma, az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség kárpátaljai szervezetének elnöke. A kiállítók nevében a jókívánságokat Beleny Mihajlo szobrász és Soltész Péter festőművész, a MÉKK Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesületének   társelnöke köszönte meg. Dupka György, Borbély Ida és Fuchs Andrea felköszöntötte a 6o éves Réthy János festőművészt, aki kiérdemelte a közösség Munkácsy Mihály életmű plakettjét, Beleny szobrász alkotását. A kiállítás résztvevői MÉKK-emlkéklapot kaptak egy szálrózsa kíséretében.
 
A kiállítás megnyitása és megtekintése után közvetkezett a népi gasztronómiai bemutató. A tiszahátiak névében Borbély Ida és   Jáger Katalin csapata a közel 3oo fős vendégse­reget bor- és szilvapálinka kóstolóra, a tiszaháti tájjellegű ételekkel megrakott aszta­lokhoz invitálták, miközben a Kokas-banda tagjai   - ve­zetőjük Kokas Károly – népzenével szórakoztatta a jelenlévőket. Repertoár­jukon tiszaháti, szatmári népdalok szerepeltek.
 
Ünnepi Gálaest az ungvári Bábszínházban
 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából ünnepi Gálaestre került sor az ungvári Bábszínházban. Szabó Tibor műsorvezető felkonferálásában először Jávorszky Szilvia, az ungvári Drugeth Gimnázium diákja az ungvári Himnusz-mondó verseny győztese lépett a színpadra, aki elszavalta nemzeti imádságunkat. A költemény elhangzása után közönség lelkesen énekelte el Kölcsey Himnuszát, majd ünnepi köszöntőt mondott Pomogáts Béla irodalomtörténész és Horváth Sándor költő. Az est folyamán fellépett Hídi Anita verséneklő, az Ungvári Zádor Dezső Zeneművészeti Főiskola hallgatója, a Nagydobronyi Hímes táncegyüttes Hidi Anita művészeti vezetésével- az Eszenyi Ritmus Néptáncegyüttes (Művészeti vezető: Szabó Tibor) , a péterfalvi Kokas-banda (zenekarvezető:  Kokas Károly). Dupka György a közönség előtt bemutatta és átadta a Credo Alapítvány és a MÉKK támogatásával megjelentetett Kokas Banda első CD-jét. A páterfalvai népzenész csoport közreműködő tagjai: Botos Tamás brácsa, Király András brácsa, Kokas Erzsébet ének, hegedű, Kokas Károly harmónika, Lakatos Dávid nagybőgő, Szilágyi Csaba hegedű, Szilágyi Gergő hegedű. Előadásukban nyírségi dallamok, kalotaszegi csárdás, örkői cigányos, szatmári táncok, román forgatós, legényesés szapora, kedvenc csárdások hangzanak el.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével  Czabán Sára, a MEH Nemzetpolitikai Ügyek Főosztálya főtanácsosa, Szuromi Antal, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának konzulja is.
 
Koszorúzás a beregszászi Kölcsey-emléktáblánál
 
A hagyományoknak megfelelően a posta falán található Kölcsey Ferenc, a Himnusz szerzője emléktáblájának megkoszorúzásával kezdődött Beregszászban a Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozat. Az egybegyűlteket Pirigyi Béla, a Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség (BMKSZ) elnöke köszöntötte, köztük Czabán Sárát, a MEH Nemzetpolitikai Ügyek Főosztálya főtanácsosát, Bacskai Józsefet, a Magyar Köztársaság beregszászi konzulátusának főkonzulját, Gajdos Istvánt, Beregszász polgármesterét, az UMDSZ elnökét és másokat. Majd Zubánics László történész, az UMDSZ Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanácsának elnöke mondta el gondolatait, méltatta nemzeti imánk, a Himnusz jelentőségét. Ezt követően a jelenlévő szervezetek képviselői, is megkoszorúzták a Kölcsey-emléktáblát.
 
Ünnepi műsor a Művészeti Iskolában
A Magyar Kultúra Napja alkalmából összeállított ünnepi műsor bemutatójára került sor a Beregszászi Művészeti Iskolában. Pirigyi Béla igazgató üdvözölte a megjelenteket.  
A Művészeti Iskola tanítványai és a pedagógusok fellépése előtt Bacskai József, a Magyar Köztársaság Beregszászi Főkonzulátusának főkonzulja szólt az egybegyűltekhez. Köszöntőt mondott Gajdos István, Beregszász polgármestere, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke is.
Ezután a Beregvidéki Petőfi Sándor Nyugdíjas Egyesület énekkara a Beregszászi Zrínyi Ilona Középiskola kórusa, valamint a Beregszászi Művészeti Iskola tanárai adtak igen színvonalas koncertet
 
 
Értelmiségi Fórum 2009 az Európa-Magyar Házban
 
A rendezvénysorozat az Európa-Magyar Házban folytatódott, ahol Beregszászi Értelmiségi Fórum – 2009 címmel tartottak tanácskozást, illetve méltatták a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) fennállásának 15. évfordulóját.
A rendezvényt többek között megtisztelte Czabán Sára, a magyar Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Főosztályának főtanácsosa, Bacskai József beregszászifőkonzul, Gajdos István, Beregszász polgármestere, az UMDSZ elnöke, Lizanec Péter, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karának dékánja, dr. Spenik Sándor az intézmény dékán-helyettese, Fedák Anita módszerész,Pomogáts Béla, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága -- Anyanyelvi Konferencia elnöke, Szabó Lászlót, a MÉKK magyarországi támogató tagját,  Petruska Márta, a Kárpátalja Szövetség elnökségének tagja, Kőszeghy Elemér, a megyei tanács elnökségének tagja, Revák István, a megyei közigazgatási hivatal nemzetiségi osztályának vezetője.
Zubánics László, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) elnöke üdvözlő szavait követően Pomogáts Béla irodalomtörténész, az Anyanyelvi Konferencia elnöke részletesen beszélt Himnuszunk születéséről. Mint hangsúlyozta, nemzeti imádságunk az összetartozást szimbolizálja, ezért kell méltónak maradnunk Kölcseyhez, méltónak maradnunk a Himnuszhoz. Továbbá szólt magyar nyelv intézményes védelméről.
Immár hagyomány, hogy a Magyar Kultúra Napja alkalmából az Anyanyelvi Konferencia díjakat adományoz.
– Az oklevelet azért hoztuk létre, hogy kifejezzük az Anyanyelvi Konferenciának mint egyetemes magyar kulturális mozgalomnak az elismerését – hangsúlyozta Pomogáts Béla, mielőtt átnyújtotta az elismerést Filep Anitának, az Ungvári Zádor Dezső Zeneművészeti Főiskola hallgatójának, Sárközi Katalinnak, a Péterfalvai Kölcsey Középiskola történelem szakos tanárának, Mihók Erikának, a Sárosoroszi Hagyományőrző Kör vezetőjének, Máté Gyulának, Dercen polgármesterének, Hidi Anitának, a nagydobronyi Hímes táncegyüttes művészeti vezetőjének, Deme Ibolyának, a Beregsomi Irodalmi Múzeum vezetőjének. Ezután megzenésített költeményeket adott elő Filep Anita verséneklő. Ez követően díjak,oklevelek átadására került sor.
A Kárpátaljai Magyar Nívódíjakat eddig négy alkalommal ítélték oda. Az UMDSZ Kovács Vilmos irodalmi díjban részesítette Weinrauch Katalin gyermekírót, Bacskai József, a beregszászi magyar külképviselet főkonzulja Fodó Sándor közösségi díjat vehetett át. Az UNE Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karát Lehoczky Tivadar tudományos díjjal tüntették ki, melyet Lizanec Péter vett át. Borbély Ida, a Tiszaháti Tájmúzeum és a Tiszapéterfalvai Képtár igazgatója az Illyés Gyula magyarságdíjat kapta. A MÉKK fennállásának 15. évfordulója alkalmából Nádas Anna közművelődési díjban részesült, melyet Dupka György elnök vett át. A Szövetség által alapított Kárpátaljai Magyar Nívódíjakat Zubánics László laudációja kíséretében Gajdos István elnök adta át.
Nagy Zoltán Mihály főszerkesztő és Dupka György lapkiadó közreműködésével sor került az Együtt folyóirat Irodalmi Díjainak kiosztására is. Idén a legjobb kritikáért járó díjat Bakos Kiss Károly kapta (laudáció: Vári Fábián László), a széppróza kategóriában Vári Fábián László (laudáció: Zubánics László ) vitte el a pálmát, a költészet terén Becske József Lajos, míg tanulmányírás tekintetében Fodor Géza munkáját ismerték el (mindkét íróról laudációt mondott: Nagy Zoltán Mihály).
A rendezvénysorozat keretében mutatta be Dupka György és Nagy Zoltán Mihály a MÉKK kiadásában megjelenő Együtt c. irodalmi-művészeti-kulturális folyóirat legújabb számát és az Intermix Kiadó gondozásában napvilágot látott Weinrauch Katalin "...majd azt mondom neki..." című novellákat és elbeszéléseket tartalmazó könyvét. Az írónő később több mint félszáz könyvét dedikálta. Az eszenyi származású Kovács Sándor vetítéssel egybekötött előadást is tartott, egyben bemutatta Kárpátalja várait és kastélyait tartalmazó kiadványát.
 
 Tizenöt éves a MÉKK
 
Az Európa-Magyar Házba Kárpátalja minden részéből érkeztek résztvevők, hogy a magyar kultúra napján megüljenek egy másik fontos ünnepet is, emlékezzenek a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége tizenöt évvel ezelőtti megalakulására. Visszatekintőjében Dupka György a MÉKK elnöke beszélt azokról a kezdeményezésekről, melyeket az elmúlt másfél évtized során a közösség indított el és karolt fel. Mára a MÉKK a kárpátaljai magyar kulturális élet egyik fontos szervezője, értékeink őrzője. Emellett olyan programokat is szervez, s olyan civil kezdeményezéseket karol fel, amelyek további kulturális értékek létrejöttét segítik elő. (A fórum résztvevői kézhez kapták a 15 éves a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége c. közel 12o oldalas gyűjteményt. A közösség krónikájának összeállítói: Dupka György és Zubánics László. Ebből az alkalomból ugyancsak megjelent a Kárpátaljai Magyar Krónika c. hírlevél januári első száma).
A MÉKK aktivisták egy csoportja köszönőleveleket vehetett át az elnökségtől a kárpátaljai magyarság közszolgálatában végzett áldozatos munkájáért. Dupka György elnök a MÉKK oklevelében részesítette Kótun Jolán munkácsi tanárnőt, Ötvös Ida viski falusi turizmus vezetőt, Prófusz Marianna beregszászi népművészt, Turóczy István ungvári gazdasági és pénzügyi szakértőt, Nagy Györgyöt, a beregvidéki önkormányzati mozgalom aktivistáját, Bagu Balázs tankönyvírót, Szabó Tibor népművészeti vezetőt, dr. Minya József kultúra-szervezőt, Száva József técsőigazdasági szakértőt, Páva István bökényi vállalkozót, Bíró Tibor jánosi vállalkozót, Kosztya Margit nevetlenfaluinépművészeti vezetőt.
Zubánics László az értelmiségi fórum levezető elnöke bejelentette, hogy a MÉKK jelenlegi vezetőségének mandátuma lejárt, napirendi pontként javasolta a tisztújítás megtartását. A meghívott 1oo küldöttből 75 MÉKK-tag jelent meg. A regisztrált küldöttek elfogadták a napirendi pontként a MÉKK vezetőségének megválasztását. A levezető elnök javaslatára a jelenlévők egyhangúlag   négy éves ciklusra Dupka Györgyöt választották meg a MÉKK elnökének. Szintén egyhangú szavazással megválasztották a tisztségviselőket is. Tiszteletbeli elnök: Barzsó Tibor. Alelnökök, illetve elnökségi tagok:Árpa Zsuzsa (human terület), dr. Spenik Sándor (reálterület) (akik a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság vezetői) Szabó Tibor, a Művelődési-Irodalmi-Művészeti Társaság vezetője, Turóczy István, a Gazdaságirányítási Társaság vezetője, Fuchs Andrea, a Gazdasági-pénzügyi alelnök. Főtitkár: Borbély Ida. Ellenőrző bizottság: Simon Miklós (elnök), Nagy Emese, Nagy Hajnalka. Irodavezető: Nagy Emese. A Konzultációs Tanács tagjai: Ötvös Júlia (Técső), Ötvös Ida (Visk), Sárközy Katalin (Péterfalva), Kocsis Mária (Déda), Juhász Sándor (Déda), Molnár Edit (Dercen), Jani Csilla (Nagydobrony), Nagy Emese (Ungvár).
 
A rendezvény befejeztével a fórum résztvevői gyönyörködhettek az ungvári művészházaspár, Soltész Péter és Soltész Gabriella olajfestményeiben, valamint Kovács Sándornak és Szajkó Tibornak a vidékünk szépséges tájait, történelmi örökségét bemutató színes fotóiban.
 
  
Dupka György,
a MÉKK elnöke